Banner
 

Gopal Krishan Medal 

 
The following students have been awarded the Goap Krishan Medal for securing the highest marks with a first division in Bachelor of Library and Information Science (B.L.I.Sc.) of the Department of Library and Information Science, University of Delhi, Delhi: 

arrow

top Gopal Krishan Medal Awardees (B.L.I.Sc.)

<
Name of the Student (B.L.I.Sc.)
Session
Ritu Pal
2009-2010
Vaita Khanchandani
2008-2009
Shalini Dixit
2007-2008
Manisha Singh
2006-2007
Gareema Sanman
2005-2006
Pramod Sharma
2004-2005
Jyoti Mudgal
2003-2004
Vandana Goel
2002-2003
Nidhi Sharma
2001-2002
Sudhanshu
2000-2001
Anila Singh
1999-2000
Taruna Joshi
1998-1999
Sunita Gautam
1997-1998
Bhupendra Walia
1996-1997
Sanjeev Sood
1995-1996
Alka Gupta
1994-1995
Sandeep Tomar
1993-1994
Vikram Kumar
1992-1993
Meenakshi Gupta
1991-1992
Jyoti Mulwani
1990-1991
Narpendra S.Bawa
1989-1990
Rita Mago
1988-1989
Anita Bhatt
1987-1988
Jaideep Sharma
1986-1987
Subrato Bose
1985-1986
Sangeeta Kohli
1984-1985
Sunita
1983-1984
Sushma Khanna
1982-1983
Jatender Kaur Bhatia
1981-1982
L.Savitri
1980-1981
A.Suchitra
1979-1980
O.P.Sachdeva
1978-1979>
V.V.Lakshmi
1977-1978
Vandana Kothari
1976-1977
John P.K.
1975-1976
Pawan Kumar Gupta
1974-1975
Nirmal Bhatia
1973-1974
Ghansham Dass Jolly
1972-1973
S.Shyamala
1971-1972
Yashpal
1970-1971
Virendra Kumar Jain
1969-1970
Rama Gupta
1968-1969
Bhart Mani
1967-1968
Kamal Ashtha
1966-1967
Y. Shashi Kala
1965-1966
Gototop

Designed & Developed by Dr.M.Madhusudhan, Professor, DLIS,University of Delhi, Delhi